033 781 00 10

Vervolg consult

Tijdens een vervolg consult wordt de reactie op de vorige behandeling en de verbetering besproken. Verder worden eventuele vragen beantwoordt. Hierna zal de behandeling worden voortgezet. Afhankelijk van de aard en de duur van de klacht is het vaak nodig om op korte termijn een aantal behandelingen in te plannen, zodat het probleem effectief wordt aangepakt (intensieve fase). Wanneer u merkt dan de klachten verminderen kan deze frequentie snel worden afgebouwd(stabilisatie fase) en wordt er gestreefd naar een periodiek onderhoud (onderhouds fase). Patronen van mensen zijn vaak hardnekkig en daarom is het juist belangrijk om ervoor te zorgen dat de klacht niet weer terug keert en u niet alleen komt als u weer pijn heeft. U wilt de klachten juist vóór zijn en zorgen dat uw wervelkolom en spieren los blijven. Denk hierbij aan de tandarts of uw APK voor de auto, waarbij u ook preventief te werk gaat. 

Wereldwijd gaan er miljoenen mensen naar de chiropractor voor preventief onderhoud om klachten vrij te blijven. Mocht de behandeling alleen niet voldoende zijn dan is er altijd de mogelijkheid om oefeningen te krijgen om uw verbetering in stand te houden. Hier kan ik u bij helpen maar ik kan u hier ook voor doorverwijzen naar een goede fysiotherapeut of personal trainer waar ik in de loop der jaren goede banden mee opgebouwd heb.

Een vervolgconsult duurt doorgaans tussen de 15-20 minuten.