033 781 00 10

De chiropractische behandeling

In de volksmond wordt het woord ‘kraker’ wel eens in de mond genomen. Dit komt omdat er tijdens
de behandeling wel eens een krakend geluid gehoord kan worden. In tegenstelling tot wat men vaak denkt,
heeft dit niks met de botten te maken die worden verschoven. Het geluid komt voort uit het gewricht dat snel in beweging komt. Wanneer een stijf gewricht met een korte druk-beweging opgerekt wordt, ontstaat er een drukverschil in het gewrichtsvocht, waardoor een luchtbelletje ontstaat. Dit is volstrekt onschadelijk en gebeurt bij sommige mensen zelfs wel vaker ongewild gedurende de dag in de handen, knieën of voeten. Een chiropractor doet veel meer dan alleen dit oprekken van de gewrichten en daarom wordt er tijdens de behandeling ook gekozen uit een breed scala aan behandel technieken. Te denken valt hierbij aan mobilisaties, triggerpoint therapie, dry needling, oefeningen en houdings advies.