033 781 00 10

Het eerste consult

Allereerst volgt er een anamnese oftewel vraaggesprek. Tijdens dit gesprek wordt er een beeld geschetst van uw algehele gezondheid en wordt de klacht besproken waar u voor komt. Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de oorzaak van de klacht neem ik alle facetten mee. Er zullen vragen gesteld worden over het huidige probleem, maar ook kan er gevraagd worden naar vroegere problemen, ongevallen, ziektes, familie geschiedenis en algehele gezondheid. Tevens kan er gevraagd worden naar leefgewoonten of eventuele psychische factoren, zoals bijvoorbeeld stress. Mocht er aanvullend onderzoek in het ziekenhuis zijn geweest (röntgenfoto’s, MRI of CT scans), dan kunt u hier een kopie van meenemen. Deze kunt u in het ziekenhuis opvragen.

Daarna volgt het lichamelijk onderzoek. Deze zal bestaan uit verschillende orthopedische, neurologische en chiropractische testen. Mocht er nog aanvullend beeldvormend onderzoek plaats moeten vinden, dan zal ik u hiervoor terugverwijzen naar de huisarts.

Als alle gewenste informatie uit het vraaggesprek en lichamelijk onderzoek is verkregen
volgt er met de patiënt een evaluatie van het probleem en wordt er een diagnose gesteld.
Het huidige probleem van de patiënt zal zo duidelijk mogelijk worden uitgelegd en er wordt
een persoonlijk en effectief behandelplan voorgesteld, met een indicatie over het herstelproces en het te verwachten aantal behandelingen (doorgaans tussen de 5-8).

Vaak wordt u tijdens het eerste consult ook al behandeld, om zo snel mogelijk een vermindering te brengen in uw pijnklachten.

Mocht ik u niet kunnen helpen dan zal ik u dat ook zeker eerlijk zeggen en u eventueel
verwijzen naar de huisarts of een andere medische discipline.

Het eerst consult duurt doorgaans tussen de 45-60 minuten.

Speerpunten van
Chiropractie Leusden: